CALL CENTER :  +66-38-627-800
首页 > 招聘信息 > 福利 福利
福利
 1. 餐费
 2. 职称费
 3. 租房补贴
 4. 夜班费
 5. 每月提成
 6. 每年奖金
 7. 健康保险
 8. 意外保险
 9. 医疗费用
 10. 职业储备基金
 11. 婚姻赞助费
 12. 两次年终奖
 13. 死亡抚恤金
 14. 年度旅游
 15. 聚会和运动会
 16. 年度健康检查
 17. 5,10,15年长期实践工作奖
 18. 工作津贴
 19. 生育补助费
 20. 制服
 21. 厂车接送
More Information

Manager Human Resource Department
60/8 Moo 3  T. Mabyaporn A. Pluakdaeng  Rayong 21140

Tel : 038-891-276-80 , +66-38-627800 
Fax : 038-891-286
Email : Recruit@mitsui-kinzoku.com


 
 
 
  MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD.
60/8 M.3 T.Mabyangporn A. Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand.
Tel. +66-38-627-800, Fax. +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.