CALL CENTER :  +66-38-627-800
首页 > 活动信息 > 回报社会活动 回报社会活动
捐款帮助巴真武里府水灾受害者

2013年10月11日公司和罗永府巴銮殿县 救援基金会合作为罗永府水灾受害者捐物。如,大米、干粮和水等。
 
  MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD.
60/8 M.3 T.Mabyangporn A. Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand.
Tel. +66-38-627-800, Fax. +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.