CALL CENTER :  +66-38-627-800
หน้าแรก > ข่าวสารกิจกรรม > ข่าวและกิจกรรม ข่าวและกิจกรรม
งานเลี้ยงปีใหม่และเลี้ยงฉลองบริษัทครบรอบ 20 ปี MSC
บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่และเลี้ยงฉลองบริษัทครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ สวนนงนุช พัทยา 

The achievement of 2015 TCC Safety Activity Target
บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด ได้รับการรับรองมาตราฐานด้านความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม( Machine safety)

งานเลี้ยงครบรอบ 20ปี MSC
บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณบริษัทคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18:00 - 21:00 น. ที่ อมตะลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ

MSC รับมอบรางวัลจาก Honda
จากการที่ MSC ได้มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมของลูกค้ามาโดยตลอด ในปี 2014 ที่ผ่านมา MSC จึงได้รับรางวัลจากลูกค้า Honda ถึงสองรางวัลด้วยกัน

Safety Dojo
เป็นสถานีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่ย่อส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักร และสภาพการณ์ไม่ปลอดภัยไว้อยู่ในสถานีนี้ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน และชี้แจงจุดอันตรายของเครื่องจักร

Road Safety
เมื่อวันที่ 26-31 ธันวาคม 2557 เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนา บริษัทเล็งเห็นความปลอดภัยของแรงงานเป็นอันดับหนึ่ง จึงจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

Safety Day ในเครือ Mitsui Kinzoku Act
วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งความปลอดภัยของ Mitsui Kinzoku act ประธานบริษัทได้แจ้งสาส์นด้านความปลอดภัยให้พนักงานในบริษัทฯ และจัดนิทรรศกาลด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน

Global Safety ในเครือ Mitsui Kinzoku Act
การประชุมพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยด้านแรงงาน ของ โครงการ Global Safety ในเครือ Mitsui Kinzoku act meeting ทำให้บรรลุเป้าหมาย , อุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียชีวิตเป็นศูนย์ รวมทั้งอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการหยุดงานเป็นศูนย์ในปี2014

The achievement of 2014 TCC Safety Activity Target
ใบรับรองการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมและผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัทในเครือ Supplier ของบริษัท โตโยต้า จำกัด

 
 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.